Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun ALISBINTANG , Ketua I NYOMAN MULIAWAN 90 308 141 167
2 Dusun BUNGKUAN , Ketua I NYOMAN PANDE DARMAYASA 136 408 205 203
3 Dusun CEKENG , Ketua I NYOMAN ARDANA 31 101 49 52
4 Dusun JALANBAU , Ketua I NENGAH MUDIARTA 42 128 61 67
5 Dusun KIKIAN , Ketua I NENGAH ARDANA 77 271 135 136
6 Dusun KEBON , Ketua I DEWA GEDE KARTIKAYASA 127 442 208 234
7 Dusun LUMBUAN , Ketua I WAYAN SUBADRA 318 1119 565 554
8 Dusun SULAHAN , Ketua I NENGAH SUEKA PUTRA 1097 3779 1898 1881
9 Dusun TANGGAHAN GUNUNG , Ketua I PUTU WIRA DHARMENDRA, SH 24 88 41 47
10 Dusun TANGGAHAN PEKEN , Ketua I NYOMAN KARIASA 640 2206 1095 1111
TOTAL 2582 8850 4398 4452